แผนที่ โกดัง อัพเดท-สเตชั่น ย้ายจากที่เดิม ไปอยู่ที่ ซอยร่มเกล้า 23

เข้าซอย 10 เมตร โกดังขวามือ